Visiogait

Kısmi Ağırlık Aktarımlı Yürüyüş Terapi Cihazı

VisioGait®; SVO rehabilitasyonunda, hastalarda ortaya çıkan bu fonksiyonel kayıplar dikkate alınarak özel olarak geliştirilmiş bir rehabilitasyon konseptidir. Kullanım kolaylığı ve motivasyon gücü ile plejik problemli hastalarda etkin sonuçlar ortaya çıkaran bir yürüyüş terapi sistemidir. Motor nöron hastalıklarında ve diğer hastalıklara bağlı yürüme problemlerinde hastanın kontrol altına alınarak, yürüme eğitimine geçilmesinde büyük kolaylık sağlamaktadır. VisioGait®, bu hastaların kısa sürede rehabilitasyon sürecine girmeleri için, rehabilitasyon uzmanları ve mühendislerin ortak çalışmasıyla geliştirilmiştir.

Yürüyüş eğitimine geçişte hastanın güvenliği ön planda tutulmuştur. Güçlü bir harnes sistemi ile pasif ağırlık destek sistemi birleştirilerek, hasta için ergonomik bir ağırlık denge sistemi oluşturulmuştur. Bu sistem, yürüyüş eğitimine geçişten önce ağırlık aktarımına ve duruş – denge kontrolü eğitimine olanak sağlar. Ayrıca çeşitli fonksiyonel düzeydeki hastaların tedavisi için ideal bir ortam oluşturur. Sistemin hasta boyuna göre ayarı, el kumandasındaki iki tuş ile yapılabilmektedir.

SVO (serebrovaskuler olay) sonrası hastalarda motor ve duyusal problemlerin yanı sıra çeşitli derecelerde kognitif bozukluklar ve algılama fonksiyon bozuklukları görülmektedir. Özel testlerle tanımlanan bu bozukluklar, rehabilitasyon sürecinde ve daha sonra günlük yaşama dönüşte hastaların öğrenme ve öğrendiklerini kullabilme yeteneklerini kısıtlamaktadır.

Bu hastalarda ortaya çıkan unilateral görsel – uzaysal ihmal; temel olarak duyu ya da motor bozukluğa bağlı olmaksızın beyin lezyonunun karşı tarafındaki mevcut uyarılara yönelme, yorumlama ve cevap vermedeki başarısızlık olarak tanımlanmıştır.

Hastalarda ortaya çıkan duyusal yetersizlik; görsel, işitsel ve dokunsal alanlarda olabilmektedir. Aynı zamanda ortaya çıkan motor yetersizlik ise uyaranlara cevap vermede yetersizlik olarak kendini göstermektedir. Mental fonksiyon bozukluğu, görsel duyu girdilerinin azalması ile birlikte unilateral ihmalin altında yatan mekanizmayı oluşturmaktadır.

VisioGait®; SVO rehabilitasyonunda, hastalarda ortaya çıkan bu fonksiyonel kayıplar dikkate alınarak özel olarak geliştirilmiş bir rehabilitasyon konseptidir. Kullanım kolaylığı ve motivasyon gücü ile plejik problemli hastalarda etkin sonuçlar ortaya çıkaran bir yürüyüş terapi sistemidir. Motor nöron hastalıklarında ve diğer hastalıklara bağlı yürüme problemlerinde hastanın kontrol altına alınarak, yürüme eğitimine geçilmesinde büyük kolaylık sağlamaktadır. VisioGait®, bu hastaların kısa sürede rehabilitasyon sürecine girmeleri için, rehabilitasyon uzmanları ve mühendislerin ortak çalışmasıyla geliştirilmiştir.

Yürüyüş eğitimine geçişte hastanın güvenliği ön planda tutulmuştur. Güçlü bir harnes sistemi ile pasif ağırlık destek sistemi birleştirilerek, hasta için ergonomik bir ağırlık denge sistemi oluşturulmuştur. Bu sistem, yürüyüş eğitimine geçişten önce ağırlık aktarımına ve duruş – denge kontrolü eğitimine olanak sağlar. Ayrıca çeşitli fonksiyonel düzeydeki hastaların tedavisi için ideal bir ortam oluşturur. Sistemin hasta boyuna göre ayarı, el kumandasındaki iki tuş ile yapılabilmektedir.

Yürüme eğitimi sırasında hasta performansı ve tedavinin türüne göre yürüyüş hızının ayarlanabilir olmasına özen gösterilmiştir. Sistem dahilinde, düşük hızlarda da çalışabilen ve hassas hız ayarına imkân veren bir yürüyüş bandı bulunmaktadır. Güçlü harnes sistemiyle kombine edilmiş bu bant, hastaya güvenli ve ergonomik bir yürüyüş egzersizi ortamı sunarken görsel motivasyon sistemi için gerekli terapi ortamını sağlar.

VisioGait®’in en yenilikçi özelliği, egzersiz sırasında hasta karşısında bulunan görsel motivasyon sistemidir. Sisteme entegre edilmiş “Kinect” cihazı, sistem içerisinde çok akıllıca üzerine düşen görevi yerine getirmekte ve hasta üzerinde herhangi bir sensör ya da bağlantı elemanı olmaksızın, hastanın üst beden hareketlerini cihaz üzerinde bulunan yazılıma aktarmaktadır.

VisioGait®’in yazılımı terapi amaçlı kullanılan standart oyun sistemlerinden çok farklıdır. Koordineli alt ekstremite hareketi eğitimini kolaylaştırmak, üst ekstremitelerde aktif hareketi ortaya çıkarmak ve terapiyi daha eğlenceli kılmak için özel olarak geliştirilmiştir. Burada üzerindeki algılayıcıyı standart oyunlarla kullanan değil, hasta üst beden hareketlerine dair aldığı veriyi, hastayı hekimlerin öngöreceği koordine hareketlere teşvik etmekte kullanacak bir alt yapıdan söz edilmektedir.

Sistem yazılımı, farklı tedavi türlerine yönelik hazırlanmış farklı oyun seçeneklerini içermekte ve bu oyunlardan hasta profiline göre tercih yapılabilmektedir. Ayrıca bu yazılım, sürekli geliştirilebilecek ve verimliliği artırılabilecek bir yapı olarak tasarlanmıştır. Bu sayede kullanıcılara, mekanik sistemde hiçbir değişiklik yapmak zorunda kalmaksızın, sadece yazılım güncelleyerek fizik tedavi ve rehabilitasyon dünyasında sürekli çağını takip edebilen bir ürün sunulmaktadır.

Serebral palsi’li vakalarda yürüyüş eğitimi, eğlencenin rehabilitasyona girmesi ile daha etkin ve daha uzun süreli uygulanabilir hale gelir. Çoğu vakada istenilen endurans artışı, bu sistemin kendiliğinden verdiği bir artı olacaktır. Sistem, özellikle koordinasyon problemli hastalarda spesifik egzersiz seçimi ile rehabilitasyonda çok verimli bir seçenek olarak kendini göstermektedir. VisioGait®, bugüne kadar hasta için hep sıkıcı olmuş olan rehabilitasyon sürecinde hastaya bağımsız egzersiz yapmanın keyfini vererek bu anlayışı yıkabilecek bir üründür.

Bu tedavi konsepti, mobillizasyonda günümüzün en başarılı tedavi aracı olmaya adaydır.

VisioGait® satın aldığınızda hastalarınıza kaliteli bir tedavi aracı almanın yanı sıra, eğlenceyi etkin bir rehabilitasyonla birleştirmiş olursunuz.

FİYAT VE KURULUM  hakkında bilgi almak için lütfen iletişime geçiniz.